Uncategorized

Tháng Năm 27, 2017

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita TG69

Mô tả thang nhôm Nikita TG-69: Đây là một trong những mẫu thang nhôm gấp 4 đoạn mới nhất  do Nikita sản xuất, Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita […]
Tháng Năm 27, 2017
Thang ghế Advindeq ADS503

Thang ghế Advindeq ADS503

Mô tả của Advindeq ADS503: Thang ghế Advindeq ADS503 là một trong những thương hiệu cao cấp của Đài Loan với thương hiệu nổi tiếng Advindeq. […]
Tháng Năm 26, 2017
thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI

Giới thiệu thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI: Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI là sản phẩm nhỏ nhất, trọng lượng nhẹ nhất thuộc tính nôm […]
Tháng Năm 26, 2017
Thang nhôm rút đôi Nikita 44AI

Thang nhôm rút đôi Nikita 44AI

Giới thiệu thang nhôm rút đôi Nikita 44AI: Thang nhôm rút đôi Nikita 44AI là một mô hình thang nhôm rút của Nikita có kích thước trung […]