thang nhôm Việt Nguyên

Tháng Bảy 4, 2017

Thang nhôm chữ A Hasegawa RS-18

Thương hiệu Hasegawa từ Nhật Bản là nhà sản xuất thang nhôm chất lượng cao. Trong đó Thang nhôm chữ A Hasegawa RS-18 là một trong […]
Tháng Bảy 4, 2017
Thang nhôm rút Nikita 56AI

Thang nhôm rút Nikita 56AI

Giới thiệu Thang nhôm rút Nikita 56AI: Thang nhôm rút Nikita 56AI là lớn nhất của thang nhôm Nikita, với chiều cao tối đa là 5,6 […]
Tháng Bảy 3, 2017
Thang nhôm rút Nikita 32

Thang nhôm rút Nikita 32

Giới thiệu Thang nhôm rút Nikita 32: Thang nhôm rút Nikita 32 là một kích thước khá nhỏ gọn trong thang nhôm nhỏ của Nikita. Sản […]
Tháng Sáu 30, 2017
Thang nhôm xếp 4 khúc Nikita TG80

Thang nhôm xếp 4 khúc Nikita TG80

Mô tả về Thang nhôm xếp 4 khúc Nikita TG80: Đây là thang nhôm lớn nhất của Nikita, Thang nhôm xếp 4 khúc Nikita TG80 có […]